Projeler

 • Tamamlanmış:
  • Metal Destekli Katı Oksit Yakıt Hücresi Geliştirilmesi, Proje Yürütücüsü, Proje No: Feb 2016/12-BAGEP, Niğde Üniversitesi BAP Projesi, (7 Haziran 2016 –7 Ağustos 2017), Bütçe: 15.000 TL
  • Niğde Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Enerji), Araştırmacı, TÜBİTAK 1000- 115R249 – 01/07/2016 -2018
  • Development of a CHP System in Turkey (2011-2013) Avrupa birliği projesi (FP6 Project)
  • Taşınabilir askeri uygulamalar için 40 W metanol yakıt pili sistemi geliştirilmesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TEKNOGİRİŞİM (2011-2012)
  • Hastaneler için Güneş Enerji Sistemi Kaynaklı PEM Yakıt Pilinden Elektrik, Oksijen ve Hidrojen Üretim Tesisi Kurulması ve Yüksek Basınçlı Elektrolizör Geliştirilmesi, TÜBİTAK-KAMAG Projesi, 106G086, Proje Asistanı, 2006-2011.
  • Kara robotları için 1 kW PEM yakıt pili sistemi geliştirilmesi, Proje Mühendisi, (2009-2010)
  • Doğrudan metanol yakıt pilleri için iki fazlı akışın deneysel ve numerik araştırılması, Proje Asistanı, TÜBİTAK – 106M059, (2006 -2009)

   

  Devam Eden:

   

  • Termal Enerji Depolama Özellikli Sepiyolit Katkılı Diyatomit/Faz Değiştiren Madde Kompozitlerinin Üretilmesi ve Karakterizasyonu, Araştırmacı, TÜBİTAK 1001 – 115M525, (2015 –dvm)
  • Niğde Üniversitesi UNİKOP Enerji Evi Projesi, Araştırmacı, Proje No: 2015D000150, (13 Kasım 2015 –dvm), Bütçe:3.350.000 TL

Yorumlar kapatıldı.